โควิด-19
September 6, 2021

สิ่งที่ผู้ป่วยโรเบาหวานควรปฏิบัติเมื่อมีเสี่ยงติด โควิด-19

By admin

โควิด-19

โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคทางพันธุกรรมที่เกิดภาวะร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้อวัยวะภายในและภายนอกร่างกาย มีความเสื่อมสภาพวัยกว่าคนปกติ แถมยังเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ถามมาได้ง่ายอีกด้วย โดยโรคเบาหวานนั้นซึ่งถูกยกให้เป็นอีกโรคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเมื่อได้รับเชื้อ โควิด-19 ฉะนั้นเราจะมาดูข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ เมื่อทราบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้มาฝากกัน

อันดับแรกผู้ป่วยเบาหวานจะต้องปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำเช่นเดิม สามารถกินยาและฉีดอินซูลินตามปกติ ควรสำรองยาและอินซูลินไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หมั่นตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดในบ่อยครั้ง โดยควรมีปริมาณอยู่ที่ 80-180 มก./ดล. จากนั้นให้ชั่งน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในระดับปกติ พร้อมทำการวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกเช้า-เย็น สำรวจว่าตนเองมีไข้ขึ้นสูงหรือไม่เพื่อช่วยให้เฝ้าระวังอาการ โควิด-19 ที่เข้ามาแทรกซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น หากมีอาการคล้ายไข้หวัด ไม่ว่าจะมีไข้ ไอ หายใจติดขัด หรือมีน้ำมูกมาก ให้รีบพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับการตรวจที่ถูกต้องโดยทันที ในระหว่างวันต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ เนื่องด้วยอาการติดเชื้อของคุณจะส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำได้ง่ายกว่าคนปกติ

สำหรับท่านที่อยู่เพียงลำพังแนะนำให้หาผู้ดูแล หรือคนที่สามารถติดต่อเมื่อยามฉุกเฉินให้ไว้ให้พร้อม เพราะหากเกิดอาการทรุดลงจากโรคแทรกซ้อนหรือตัวเชื้อ โควิด-19 จะได้เข้ารับตัวเพื่อนำส่งไปรักษาได้อย่างทันท่วงที เพียงเท่านี้ผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านก็จะปลอดภัยต่อโรคระบาดครั้งได้ดียิ่งขึ้นแล้ว